Ouderactiviteiten en bijeenkomsten

De ouderkamer is een ontmoetingsplek voor alle ouders van de Wereldschool. De allround ouderconsulent en de ouderkamercoördinator horen van ouders de wensen en behoeften, zodat de allround consulent en de coördinator hierop in kunnen spelen. De ouders hebben binnen de ouderkamer een actieve bijdrage.

De Wereldschool vormt samen met ouders middels laagdrempelige activiteiten een basis tot vertrouwen in de school en de mogelijkheden en kansen voor de kinderen.

Wat is er te doen?
In de ouderkamer wordt voornamelijk informatie gegeven gericht op onderwijs, opvoeding en gezondheid. Daarnaast wordt er ook informatie over de wijk gegeven en worden er ontspanningsactiviteiten georganiseerd.

Opvoedkundige thema’s: opvoeden, puberende kinderen, pesten en gedrag, gezonde voeding, grenzen stellen. De onderwerpen worden door ouders en school voorgedragen. Deze voorlichtingen worden verzorgd door een medewerkster van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onderwijs: regelmatig komt de directeur of een leerkracht informatie geven over het onderwijs in Nederland en de school.

 Wijkgerichte thema’s: Bij deze thema’s worden er gastsprekers van verschillende organisatie
uitgenodigd om te komen vertellen. Denk hierbij aan: bibliotheek, de wijkagent, maatschappelijke organisaties enz.

 Ontspanning thema’s: denk hierbij aan koken, knutselen, de school versieren voor een feestdag, viering van feestdagen enz.

Wie beheert de ouderkamer?
Onze collega Bahar Tuna is verantwoordelijk voor de ouderkamer.

In samenwerking met ouders en school maakt Bahar het programma voor de ouderkamer. Daarnaast kun je bij haar terecht met alle vragen die te maken hebben met het welzijn van ouder(s) en kind(eren).

 

The parents’ room is a meeting place for all parents of the Wereldschool. The all-round parent counselor and the parent room coordinator hear from parents about the wishes and needs, so that the all-round counselor and the coordinator can respond to this. The parents have an active contribution within the parent room.
Together with parents, the Wereldschool forms a basis for confidence in the school and the possibilities and opportunities for the children through low-threshold activities.

Our colleague Bahar Tuna is responsible for the parents’ room. Bahar makes the program for the parents’ room in collaboration with parents and school. In addition, you can contact her with all questions related to the well-being of parent(s) and child(ren).

Bekijk hier al het nieuws