Klachten

Ouders kunnen met een klacht altijd terecht bij de groepsleerkracht, Intern Begeleider (IB’er) of de directie. Bent u niet tevreden over de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld? De Wereldschool is aangesloten bij de klachtencommissie van Primo Schiedam

Soms ervaren mensen een drempel om zelf een klacht aan de school voor te leggen. Het komt ook voor dat zij zich onvoldoende gehoord voelen of niet uit de voeten kunnen met het advies. De Wereldschool heeft een externe, onafhankelijke vertrouwenscommissie die mensen met een klacht terzijde kan staan. De vertrouwenscommissie kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met de Wereldschool.


Bekijk hier al het nieuws