Onze leerlingen

CON de Wereldschool is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud die geen of weinig onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Onze leerlingen wonen niet langer dan 2 jaar in Nederland. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en ander onderwijs genoten. Daarom krijgt elke leerling bij ons een eigen leerlijn op de vakgebieden lezen, spelling, taal, rekenen en mondeling Nederlands.

Lære sammen , Learning together , Opitaan yhdessä , Apprendre ensemble , Gemeinsam lernen , Ας μάθουμε μαζί , ללמזד ב ימד , Samen leren , Lærum saman , Impariamo insieme , Zesummen léieren , Uczymy się wspólnie , Aprender em conjunto , Ucimo se skupaj , Aprender juntos, Samen leren.

Bekijk hier al het nieuws