Informatie / Information

Op deze pagina vindt u praktische informatie. On this page you will find practical information

School hours:

Monday till Friday  08.30 – 14.15.

Gym class:

Wit and Groen on Monday
The other groups on Wednesday

Reporting sick

Please report absence of your child by phone and in advance. We prefer before the start of the school.

Vacation requests

From the age of 5, children in the Netherlands are subject to compulsory education and not allowed to be absent from school without a valid reason. The rules are strict. If you wish to go abroad te attend a wedding of another important event outside regular school holidays, then please consult the teacher of your child or school management well in advance (8 weeks in advance). You also need to complete a special form. You can find the form on the website www.leerrecht.nl or ask for it at school.

If there is any information that can’t be found on our website, please feel free to contact us.

Corona

Er geldt nog een aantal corona-adviezen. De vaccinaties werken bij veel mensen goed en een grote groep mensen heeft weerstand opgebouwd doordat ze besmet zijn geweest met corona. Maar het coronavirus is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek van worden. Het kabinet houdt de coronasituatie daarom goed in de gaten en onderneemt actie als er verder versoepeld kan worden of als het virus weer oplaait.

Vanuit het ministerie zijn scholen gevraagd zelf plannen te maken. Deze plannen zijn weergegeven in vier fasen. Hieronder worden de fasen uitgelegd.

Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen.

Bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten. Hierover krijgt u geen extra nieuwsbrief. Dit zijn basismaatregelen die altijd gelden.

Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen.

Bijvoorbeeld: meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Wanneer deze fase ingaat krijgt u een korte update van ons via e-mail, Klasbord en/of per brief.

Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken.

Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden.
Wanneer deze fase ingaat krijgt u een korte update van ons via e-mail, Klasbord en/of per brief.

Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken.
Bijvoorbeeld: minder kinderen of docenten in ruimtes en locaties.

U wordt geïnformeerd via e-mail, Klasbord en/of per brief.

 Bekijk hier al het nieuws