Onze school / Our school

Centrale Opvang Nieuwkomers (CON) de Wereldschool is een school voor wereldkinderen van 4 tot 12 jaar die het Nederlands nog niet voldoende beheersen om op een reguliere school mee te kunnen komen. Ons team biedt deze kinderen een warme en veilige eerste opvang en maakt ze wegwijs binnen de nieuwe (school)cultuur. Na ongeveer een jaar begrijpen, spreken, lezen en schrijven de leerlingen het Nederlands goed genoeg om over te stappen naar een basisschool naar keuze.

Bij alles wat we op school doen, staat het leren communiceren in dagelijkse situaties centraal. Samen met de kinderen werken aan het verbeteren van hun woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. We leren ze dit ook toe te passen in andere vakken, zoals rekenen en wereldoriëntatie. Elk kind is betrokken bij zijn of haar eigen leerproces. Zo zorgen we voor een goede voorbereiding en aansluiting op de vervolgschool.

Ons pedagogisch klimaat is afgestemd op kinderen uit alle culturen, met ieders eigen bagage en overtuigingen als uitgangspunt. We luisteren en kijken naar de kinderen. We leren ze wat de kracht is van de uniciteit van eenieder. Dat doen we vanuit een intercultureel perspectief. We zoeken daarbij naar een balans tussen kennis en begrip voor de wereld en de Nederlandse cultuur, zodat de kinderen dit als positieve bagage meenemen.

In onze schoolgids-2023-2024-compact vindt u praktische informatie over de school. Bij de intake ontvangen ouders een compacte versie van onze schoolgids. In het jaarverslag 2022 kunt u teruglezen aan welke doelstellingen de school heeft gewerkt.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met mij op, ik vertel u graag meer.

Renée Veltenaar
Directeur CON de Wereldschool
r.veltenaar@primoschiedam.nl

Welcome to CON de Wereldschool

CON de Wereldschool is a school with special groups in which non-Dutch speaking children from group 1 to group 8 learn Dutch.
We work with these children for up to 1 year, after which they will tranfer to te most suitable group in a regular primary school.
 
We spend a lot of time focused on comprehending, speaking, reading and writing Dutch, and we also introduce the children to Dutch culture.
We have enthusiastic teachers working at de Wereldschool, skilled in NT2 didactics.
 
If you have questions, please feel free to contact me.
 
Renée Veltenaar
Directeur CON de Wereldschool
 Bekijk hier al het nieuws