Klaar voor de start

Samen met de kinderen werken we aan hun woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. We leren ze dit toepassen in andere vakken, zoals rekenen en wereldoriëntatie. Zo zorgen we voor een goede aansluiting op de vervolgschool.

Betrokken ouders

Ook ouders zijn welkom. We betrekken u bij het onderwijs van uw kind. Ook kunt u meedoen met de taallessen voor volwassenen die we op school geven. Heeft u praktische vragen over het onderwijs? Wij helpen u graag!

Ambulante begeleiding

We delen onze expertise op het gebied van tweedetaalverwerving graag met andere scholen. Onze ambulant begeleider kan teams ondersteunen of adviseren. Zo vinden onze leerlingen ook in het reguliere onderwijs de beste plek.

Bekijk hier al het nieuws

Aanmelden

Voordat uw kind kan starten op CON de Wereldschool, vindt er een intakegesprek plaats.
Tijdens dit gesprek vertellen wij u meer over wat we doen op school. We vragen u om te vertellen over uw kind.

Maak een afspraak door een e-mail te sturen naar 
r.veltenaar@condewereldschool.nl of bel ons via 010 – 426 61 23

Lees ons informatieboekje: Schoolgids 2021-2022