Voor ouders

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.15 uur

Gymles

Alle leerlingen hebben tweemaal per week gymles onder leiding van een vakleerkracht. 

Ouders

Ouders zijn ook van harte welkom op school. We betrekken u bij het onderwijs van uw kind. Daarnaast organiseren we uiteenlopende activiteiten voor ouders, zoals taallessen voor volwassenen en ouderbijeenkomsten. Op dit deel van de website vindt u daar meer informatie over.

Klasbord

Iedere groep heeft bij ons een Klasbord.
Op Klasbord worden in een afgeschermde omgeving foto’s geplaatst van groepsactiviteiten en van schoolactiviteiten.

Indien u Klasbord wilt gebruiken voor uw kind(eren) kunt u bij de leerkracht van de groep een klascode vragen.

Als u klasbord op uw mobiele telefoon wilt gebruiken, download dan de app en voer de verkregen klascode in. Via de website van Klasbord kunt u ook gebruik maken van deze functionaliteit.

Vragen?

Hebt u praktische vragen over de dagelijkse gang van zaken op school? Stel uw vraag aan een van onze leerkrachten of de directeur. Wij hebben twee compacte schoolgidsen voor ouders. Ouders ontvangen bij de intake een compacte schoolgids mee:
Nederlands – schoolgids 2023-2024 compact

Engels – schoolgids 2023-2024 compact

Tevredenheid van Ouders

In juni 2023 hebben wij onze ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de vragenlijst geven ons inzicht in hoe de ouders (en de kinderen) het onderwijs op CON de Wereldschool ervaren. In algemene zin concluderen wij dat de ouders meer dan gemiddeld tevreden zijn. Dit vertaalt zich in de gemiddelde score van 9,1

eindrapport 2023Bekijk hier al het nieuws