Voor ouders

Ouders zijn ook van harte welkom op school. We betrekken u bij het onderwijs van uw kind. Daarnaast organiseren we uiteenlopende activiteiten voor ouders, zoals taallessen voor volwassenen en ouderbijeenkomsten. Op dit deel van de website vindt u daar meer informatie over.

Hebt u praktische vragen over de dagelijkse gang van zaken op school? Kijkt u dan onder het kopje ‘praktische info’ of stel uw vraag aan een van onze leerkrachten of de directeur.


Bekijk hier al het nieuws