Schooltijden

Op de Wereldschool gaan we van maandag tot en met vrijdag naar school.

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur

De schooldeur gaat open om 8.20 uur, zodat we op tijd kunnen beginnen met de lessen. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is?Regels te laat komen:

Con de Wereldschool gebruikt onderstaande afspraken om het ‘te laat’ op school komen om 08:30 en 14:15 uur te beperken.

De leerkrachten houden de absentie van de kinderen digitaal bij.

3           Bij drie keer te laat komen op school:
De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een e-mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen.

6           Bij zes keer te laat komen op school:
De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat een melding bij Leerrecht/Leerplicht van de gemeente van de leerling zal worden gedaan.

9           Bij negen keer te laat komen op school:
De school doet een melding bij Leerrecht/ Leerplicht van de woongemeente van de leerling.
De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is m.b.t. verzuim bij de afdeling Leerrecht/ Leerplicht, worden de ouder(s)/verzorger(s) door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12      De leerling blijft te laat komen:
De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. De ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

NB: Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden de absentielijsten van voorgaande schoolweek door de administratie verwerkt en worden de brieven verzonden. In de brief wordt de stand van zaken aan het einde van de week vermeld. De inhoud van de brief is dus afhankelijk van het aantal keren dat uw kind te laat op school is gekomen.

Bekijk hier al het nieuws