Aanmelden – School registration

Voordat uw kind kan starten op CON de Wereldschool, vindt er een intakegesprek plaats.

Tijdens dit gesprek vertellen wij u meer over wat we doen op school. Ook vragen we u om wat meer te vertellen over uw kind.

Neemt u het legitimatiebewijs van uw kind mee naar het gesprek. We hebben dit nodig om uw kind te kunnen inschrijven.

Wilt u uw kind aanmelden? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Stuur daarvoor een e-mail naar info.wereldschool@primoschiedam.nl Of neem contact met ons op via 010 – 426 61 23.

School registration

Before your child can start at CON de Wereldschool, an intake interview will take place.
During this meeting we will tell you more about what we do at school. We also ask you to tell us more about your child.

Please bring your child’s ID with you to the interview. We need this to be able to register your child.

Would you like to register your child? Then make an appointment for an intake interview.
Send an e-mail to info.wereldschool@primoschiedam.nl Or contact us on 010 – 426 61 23

Bekijk hier al het nieuws