Ambulante begeleiding

CON de Wereldschool biedt ambulante begeleiding aan scholen die advies en ondersteuning zoeken voor vraagstukken rondom nieuwkomers en tweedetaalverwerving.

In een startgesprek formuleren we gezamenlijk de concrete hulpvraag. Naar aanleiding van die hulpvraag komt de ambulant begeleider op school voor een observatie en/of gesprek.

Het doel van onze ambulante begeleiding is om scholen handvatten te bieden om problematiek rondom tweedetaalverwerving op te lossen. Vragen stellen is altijd mogelijk en wij staan open om u te helpen!

Hebt u vragen of wilt u ambulante begeleiding aanvragen? Stuur dan een e-mail naar I.vandenBoogert@condewereldschool.nl
Bekijk hier al het nieuws