Zorg

Zorg is een speerpunt op de Wereldschool. Onze zorg wordt door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld. Wekelijks vinden er observaties plaats en iedere maandag is er een zorgoverleg tussen de directie en de Intern Begeleider (IB’er). Ook vinden er structureel overlegmomenten plaats met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband (Onderwijs dat past) en onze jeugdprofessional op school (gezinsspecialist). Soms sluiten andere externen aan bij een overleg. In ons ondersteuningsplan leest u hier meer over.


Bekijk hier al het nieuws