Werkwijze

Wat doen de kinderen op CON de Wereldschool?

De kinderen krijgen les in de volgende vakken:

 • Nederlands, mondeling en schriftelijk
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Drama, muziek en crea
 • Bewegingsonderwijs (gym) elke woensdag

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.

Pauze

Om 10.00 uur en om 12.00 uur is het pauze. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Snoep, frisdrank en snacks zijn niet toegestaan.

Ziek?

Is uw kind ziek? Bel op de eerste dag dat het kind niet naar school komt. Graag voor 8.15 uur. Telefoonnummer: 010- 4266123

Vakantierooster 2020 – 2021

 

Herfstvakantie Ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020 vrij
Kerstvakantie Vr 18-12-2020 t/m vr 1-1-2021 vrij
Voorjaarsvakantie Ma 22-2-2021 t/m vr 26-2-2021 vrij
Pasen Do 1-4-2021 t/m ma 5-4-2021 vrij
Meivakantie & Hemelvaart Ma 26-4-2021 t/m vr 14-5-2021 vrij
Pinksteren Ma 24-5-2021 t/m di 25-5-2021 vrij
Zomervakantie Do 15-7-2021 t/m vr 28-8-2021 vrij

Bijzondere schooldagen 2020-2021

Studiedagen Woe 9-12-2020 vrij
Sinterklaasfeest Vr 4-12-2020 12.00u vrij
Kerstochtend Do 17-12-2020 12.00u vrij
Studiedag Ma 1-2-2021 vrij
Uitstroomfeest Woe 14-7-2021 12.00u vrij

Verlof aanvragen

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties worden via de school geregeld. Ouders kunnen een verlofformulier aan de directeur van de school vragen.

Directeur: Dennis de Rouw
06 – 12 97 34 64
d.derouw@conschiedam.nl

Wanneer zijn er gesprekken tussen ouders en leerkrachten?

 • Rapporten: Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport met resultaten. Dit rapport wordt met de ouders besproken.
 • Op verzoek van ouders of leerkrachten.
 • Koffieochtenden: vier keer per jaar wordt er een koffieochtend voor de ouders georganiseerd.
 • Kijkuurtje: ouders nemen een kijkje in de klas van hun kind.
 • Ouder informatie middagen

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de leerkrachten en directeur van de school terecht.

Directeur: Dennis de Rouw
06 – 12 97 34 64
d.derouw@conschiedam.nl

Bekijk hier al het nieuws