Werkwijze

Wat doen de kinderen op CON de Wereldschool?

De kinderen krijgen les in de volgende vakken:

  • Nederlands, mondeling en schriftelijk
  • Technisch en begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Schrijven
  • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
  • Drama, muziek en crea
  • Bewegingsonderwijs (gym) elke woensdag

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.

Pauze

Om 10.00 uur en om 12.00 uur is het pauze. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Snoep, frisdrank en snacks zijn niet toegestaan.

Ziek?

Is uw kind ziek? Bel op de eerste dag dat het kind niet naar school komt. Graag voor 8.15 uur. Telefoonnummer: 010- 4266123. U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar: 06 – 29 24 80 27.

Verlof aanvragen

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties worden via de school geregeld. Ouders kunnen een verlofformulier aan de directeur van de school vragen.

Directeur: Renée Veltenaar
06 – 15 86 05 76
info.wereldschool@primoschiedam.nl

Wanneer zijn er gesprekken tussen ouders en leerkrachten?

  • Rapporten: Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport met resultaten. Dit rapport wordt met de ouders besproken.
  • Op verzoek van ouders of leerkrachten.
  • Ouderkamer: 1 keer per week komen ouders bij elkaar in de ouderkamer, samen met onze ouderconsulente.
  • Kijkuurtje: ouders nemen een kijkje in de klas van hun kind.
  • Ouder informatie avonden

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de leerkrachten en directeur van de school terecht.

Directeur: Renée Veltenaar
06 – 15 86 05 76
info.wereldschool@primoschiedam.nl

Bekijk hier al het nieuws