Werkwijze

Wat doen de kinderen op CON de Wereldschool?

De kinderen krijgen les in de volgende vakken:

 • Nederlands, mondeling en schriftelijk
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Drama, muziek en crea
 • Bewegingsonderwijs (gym) elke woensdag

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.

Pauze

Om 10.00 uur en om 12.00 uur is het pauze. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Snoep, frisdrank en snacks zijn niet toegestaan.

Ziek?

Is uw kind ziek? Bel op de eerste dag dat het kind niet naar school komt. Graag voor 8.15 uur. Telefoonnummer: 010- 4266123

Vakantierooster 2019 – 2020

 

Herfstvakantie Ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019 vrij
Kerstvakantie Vr 20-12-2019 t/m vr 3-1-2020 vrij
Voorjaarsvakantie Vr 21-2-2020 t/m vr 28-2-2020 vrij
Pasen Vr 10-4-2020 t/m di 14-4-2020 vrij
Meivakantie Ma 27-4-2020 t/m vr 8-5-2020 vrij
Hemelvaart Do 21-5-2020 & vr 22-5-2020 vrij
Pinksteren Ma 1-6-2020 t/m wo 3-6-2020 vrij
Zomervakantie Do 16-7-2020 t/m vr 28-8-2020 vrij

Bijzondere schooldagen 2019-2020

Studiedagen Ma 11-11-2019 & di 12-11-2019 vrij
Sinterklaasfeest Do 5-12-2019 12.00u vrij
Kerstochtend Do 19-12-2019 12.00u vrij
Studiedag Woe 5-2-2020 vrij
Studiedag Do 20-2-2020 vrij
Uitstroomfeest Woe 15-7-2020 12.00u vrij

Verlof aanvragen

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties worden via de school geregeld. Ouders kunnen een verlofformulier aan de directeur van de school vragen.

Directeur: Dennis de Rouw
06 – 12 97 34 64
d.derouw@conschiedam.nl

Wanneer zijn er gesprekken tussen ouders en leerkrachten?

 • Rapporten: Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport met resultaten. Dit rapport wordt met de ouders besproken.
 • Op verzoek van ouders of leerkrachten.
 • Koffieochtenden: vier keer per jaar wordt er een koffieochtend voor de ouders georganiseerd.
 • Kijkuurtje: ouders nemen een kijkje in de klas van hun kind.
 • Ouder informatie middagen

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de leerkrachten en directeur van de school terecht.

Directeur: Dennis de Rouw
06 – 12 97 34 64
d.derouw@conschiedam.nl

Bekijk hier al het nieuws