Werkwijze

Wat doen de kinderen op CON de Wereldschool?

De kinderen krijgen les in de volgende vakken:

 • Nederlands, mondeling en schriftelijk
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Drama, muziek en crea
 • Bewegingsonderwijs (gym) elke woensdag

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.

Pauze

Om 10.00 uur en om 12.00 uur is het pauze. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Snoep, frisdrank en snacks zijn niet toegestaan.

Ziek?

Is uw kind ziek? Bel op de eerste dag dat het kind niet naar school komt. Graag voor 8.15 uur. Telefoonnummer: 010- 4266123. U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar: 06 – 29 24 80 27.

Vakantierooster en studiedagen in schooljaar 2022- 2023

Studiedag 9 september 2022 Vrij
Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 Vrij
Studiedag 14 november 2022 Vrij
Sinterklaasfeest 5 december 2022 Na 12:00 vrij
Kerstvakantie 26 december 2023 tot en met 8 januari 2023 Vrij
Studiemiddag 26 januari 2023 Na 12:00 vrij
Studiemiddag 13 februari 2023 Na 12:00 vrij
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 5 maart 2023 Vrij
Studiemiddag 6 april 2023 Vrij
Tweede Paasdag 7 april Goede Vrijdag en 10 april 2023 Vrij
Meivakantie 24 april 2023 t/m 7 mei 2023 Vrij
Hemelvaart 18 mei 2023 en 19 mei 2023 Vrij
Pinksteren & studiedagen 29 mei 2023 t/m 4 juni 2023 Vrij
Zomervakantie 6 juli 2023 t/m 21 augustus 2023 Vrij

Verlof aanvragen

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties worden via de school geregeld. Ouders kunnen een verlofformulier aan de directeur van de school vragen.

Directeur: Renée Veltenaar
06 – 15 86 05 76
r.veltenaar@condewereldschool.nl

Wanneer zijn er gesprekken tussen ouders en leerkrachten?

 • Rapporten: Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport met resultaten. Dit rapport wordt met de ouders besproken.
 • Op verzoek van ouders of leerkrachten.
 • Ouderkamer: 1 keer per week komen ouders bij elkaar in de ouderkamer, samen met onze ouderconsulente.
 • Kijkuurtje: ouders nemen een kijkje in de klas van hun kind.
 • Ouder informatie middagen

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de leerkrachten en directeur van de school terecht.

Directeur: Renée Veltenaar
06 – 15 86 05 76
r.veltenaar@condewereldschool.nl

Bekijk hier al het nieuws