Werkwijze

Wat doen de kinderen op CON de Wereldschool?

De kinderen krijgen les in de volgende vakken:

 • Nederlands, mondeling en schriftelijk
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Drama, muziek en crea
 • Bewegingsonderwijs (gym) elke woensdag

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.

Pauze

Om 10.00 uur en om 12.00 uur is het pauze. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Snoep, frisdrank en snacks zijn niet toegestaan.

Ziek?

Is uw kind ziek? Bel op de eerste dag dat het kind niet naar school komt. Graag voor 8.15 uur. Telefoonnummer: 010- 4266123

Vakantierooster 2021- 2022

Herfstvakantie 16 oktober 2021 tot en met 24 oktober 2021 Vrij
Studiedag 5 november 2021 Vrij
Kindvrije dag 3 december 2021 les tot 12.00 uur (!) Na 12.00 vrij
Kindvrije dag 24 december 2021 Vrij
Kerstvakantie 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022 Vrij
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 tot en met 6 maart 2022 Vrij
Studiedag 14 april 2022 Vrij
Goede Vrijdag 15 april 2022 Vrij
Pasen 18 april 2022 Vrij
Meivakantie 23 april 2022 tot en met 8 mei 2022 Vrij
Hemelvaart 26 mei 2022 en 27 mei 2022 Vrij
Pinksteren 6 juni 2022 Vrij
Studiedagen 7 juni 2022  tot en met 10 juni 2022 Vrij
Kindvrije dag 7 juli 2022 en 8 juli 2022 Vrij
Zomervakantie 9 juli 2022 tot en met 21 augustus 2022 Vrij

Verlof aanvragen

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties worden via de school geregeld. Ouders kunnen een verlofformulier aan de directeur van de school vragen.

Directeur: Renée Veltenaar
06 – 12 97 34 64
r.veltenaar@condewereldschool.nl

Wanneer zijn er gesprekken tussen ouders en leerkrachten?

 • Rapporten: Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport met resultaten. Dit rapport wordt met de ouders besproken.
 • Op verzoek van ouders of leerkrachten.
 • Koffieochtenden: vier keer per jaar wordt er een koffieochtend voor de ouders georganiseerd.
 • Kijkuurtje: ouders nemen een kijkje in de klas van hun kind.
 • Ouder informatie middagen

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de leerkrachten en directeur van de school terecht.

Directeur: Renée Veltenaar
06 – 12 97 34 64
r.veltenaar@condewereldschool.nl

Bekijk hier al het nieuws