TeamHet schoolteam

Alle medewerkers van CON de Wereldschool vormen samen 1 team: directie, intern begeleiders, leerkrachten, leraar ondersteuners, onderwijsassistenten, tolken in cultuur & taal, speltherapeut, logopedist, jeugdprofessional, stagiaires en vrijwilligers werken nauw samen voor al onze leerlingen. 

The school team
All employees of CON de Wereldschool together form 1 team: management, internal supervisors, teachers, teacher assistants, interpreters in culture & language, interns and volunteers work closely together for all our students.

Bekijk hier al het nieuws