Samen opleiden / Stageschool

Een stage op een nieuwkomersschool is leuk, leerzaam en uitdagend!

Werken in vertrouwen, samen leren en vooral werken met plezier!

CON de Wereldschool werkt samen met verschillende schoolbesturen in de regio. Via SIKO participeren wij in een samenwerkingsconvenant met de Thomas More Hogeschool. Via Primo Schiedam participeren wij in een samenwerkingsconvenant met Hogeschool Rotterdam. Daarnaast bieden wij ook ruimte voor studenten van andere opleidingen.

Wij willen het beste uit de studenten halen door o.a. een goede begeleiding, intervisie, klassenbezoeken en coachende gesprekken. Ook willen wij de studenten het belang van meertaligheid binnen een basisschool meegeven.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat studenten deel nemen aan alle activiteiten die in- en rond de school plaatsvinden.

Schoolopleider

Onze gecertificeerde schoolopleider houdt zich gedurende het schooljaar bezig met de volgende taken:

§  Aanspreekpunt studenten en mentoren binnen de scholen.

§  Bezoekt studenten in lessituaties en geeft hier feedback op, waar mogelijk i.s.m. de pabo-opleider.

§  Coachen en monitoren van studenten en (startende) leerkrachten.

§  Onderhouden van contact met de bovenschools schoolopleider.

§  Samen met andere schoolopleiders professionaliseren op het onderwerp ‘coachen op complexe vaardigheden’.

§  Organiseren van intervisiemomenten met studenten binnen de school.

§  Aanwezig bij overlegmomenten bovenschools en van Thomas More hogeschool

§  Voert m.b.v. van het kwaliteitskader start- en evaluatiegesprekken met pabo-opleider TMH, directie en bovenschools schoolopleider.

§  Houdt administratie bij zoals o.a. de toestemmingsformulieren en stageplein.

 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Sahrona Swinkels
Te bereiken via mailadres: s.swinkels@primoschiedam.nlof telefonisch via 010 – 4266123

Bekijk hier al het nieuws