Interne begeleiding

Factsheet IB team 2024

De intern begeleiders op CON de Wereldschool zijn het luisterend oor binnen de bouwen en begeleiden de interacties daar waar nodig. Ze analyseren de resultaten binnen hun bouwen en geven adviezen wanneer het gaat om (zorg)leerlingen. Zij hebben kennis van de juiste zorgroutes. 

Verder hebben zij als taak het onderhouden van contacten met ouders van zorgleerlingen, het over- en toezicht houden op de zorgleerlingen en het onderhouden van contacten met collega’s en externen. Ze voeren de praktische zaken uit die horen bij het intern begeleiderschap, te weten: coördineren van de zorg in de groepen, monitoren van de groepsprocessen, analyseren van de toetsgegevens. Zij zijn de schakel tussen de interne en externe zorg. 

Samen met de directeur, andere IB’er, leerkrachten en ondersteuners zorgen zij voor plezier en veiligheid in de klassen. Dat doen zij door zichtbaar voor collega’s, ouders en kinderen te zijn. 

Bekijk hier al het nieuws