Gezinsspecialist – Jeugdprofessional op School

Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we samen met de organisatie Mevis. Vanuit deze organisatie is Gözde Sabaper bij onze school aangesloten. Zij is jeugdprofessional.
Misschien wilt u advies of hulp, of heeft u vragen. Bijvoorbeeld:
Mijn kind luistert niet.
Mijn kind huilt veel.
Mijn kind maakt veel ruzie.            
Mijn kind wil niet naar school.
Ik heb zelf problemen: bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, schulden, overlijden, huisvestingsproblemen, verhuizing, huiselijk geweld.
Ik heb veel zorgen.
Ik heb moeite met de Nederlandse cultuur en gewoonten.
Ik heb vragen en ik weet niet waar ik moet zijn.

Bij deze en vele andere vragen kan onze jeugdprofessional helpen of kan zij u vertellen waar u terecht kunt met uw vragen.
U kunt tegen de leerkracht of intern begeleider zeggen dat u graag een afspraak wilt maken.
De hulp is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

In the field of social-emotional development, we work together with the organization Mevis.
Gözde Sabaper is affiliated with our school from this organization.
She is a youth specialist.
Maybe you want advice or help, or you have questions. For example:
My child is not listening.
My child cries a lot.
My child argues a lot.
My child does not want to go to school.
I have problems myself: for example divorce, illness, debts, death, housing problems, moving house, domestic violence.
I have many concerns.
I have trouble with Dutch culture and customs.
I have questions and I don’t know where to go.

Our youth specialist specialist can help with these and many other questions or tell you where to go with your questions. You can tell the teacher or internal counselor that you would like to make an appointment. The help is free and the conversations are confidential.

 

Bekijk hier al het nieuws