Logopedie – Speech therapist

Onze logopediste is een dag per week werkzaam op de Wereldschool.

Sommige klanken in het Nederlands komen niet in de moedertaal van het kind voor. Deze klanken zijn dan nieuw voor het kind. Daarom helpt de logopedist de kinderen met het goed leren uitspreken van de Nederlandse klanken. Dit is belangrijk voor het goed leren luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Nederlands.


Our speech therapist works at the Wereldschool one day a week.

Some sounds in Dutch do not exist in the child’s native language. These sounds are new to the child. Therefore, the speech therapist helps the children learn to pronounce Dutch sounds correctly. This is important for developing good listening, speaking, reading, and writing skills in Dutch.

Bekijk hier al het nieuws