Voor wie?

CON de Wereldschool is een school voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud die geen of weinig onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Onze leerlingen wonen minder dan 2 jaar in Nederland. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en ander onderwijs genoten, daarom heeft elke leerling bij ons een eigen leerlijn op de vakgebieden lezen, spelling, taal, rekenen en Mondeling Nederlands.

CON de Wereldschool is a school for children between 4 and 12 years old who have had little or no education in Dutch. Our students have been living in the Netherlands for less than 2 years. They all have a different background and have had a different education, which is why every student with us has his own learning path in the fields of reading, spelling, language, math.

 Bekijk hier al het nieuws